NEWS

Check out the forrest

See what you will experience when you are coming to Østfold 2023


We thank Viken Skog for their support to our event. We have common interest to keep the forest in Viken healthy.

Vi takker Viken Skog for deres støtte til vårt arrangement. Vi har felles interesse i å ta vare på skogen i Viken.

We thank the municipality of Våler for the support to our event. We will make sure that everybody knows that it is the beautiful forest of Våler they are running in. We hope that we will see mayor of Våler Reidar Kaabbel in April.

Vi takker Våler Kommune for støtten til vårt arrangement. Vi vil gjøre det klart for alle som deltar at det er de vakre skogene i Våler de løper i. Vi håper å få se ordføreren i Våler Reidar Kaabbel i løpet konkurransedagene i april.


Support from Sparebank 1 Østfold Akershus

We highly appreciate the support we received from Sparebank 1 Østfold Akershus. The support will help us to arrange a perfect orienteering event in the forest of Østfold in April 2023

Tilskudd fra Sparebank 1 Østfold Akershus

Vi setter sterkt pris på støtten vi fikk fra Sparebank 1 Østfold Akershus. Tilskuddet vil hjelpe oss med å arrangere et perfekt orienteringsarrangement i skogene i Østfold i April 2023.


Support from Viken Fylkeskommune

We much appreciate the support that we received from Viken Fylkeskommune. The cooperation between public offices, private business and volunteer work performed by the clubs makes it possible to arrange large sports events like the Østfold O-weekend.

See you all in April 2023.

Tilskudd fra Viken Fylkeskommune

Vi takker Viken Fylkeskommune for støtte til Østfold O-weekend med World Cup. Samarbeidet mellom offentlig, privat og dugnadsarbeidet utført av idrettslag gjør det mulig å gjennomføre slike store idrettsarrangement som Østfold O-Weekend.

Vi ses i april 2023.


Promation video 2

Looking forward to see Tove Alexandersson and Gurstav Bergman at Østfold O-weekend and World Cup 2023


Promotion video 1

Looking forward to see Kasper Harlem Fosser and Simona Aebersold at Østfold O-weekend and World Cup 2023


FLYER

01.07.2022

Flyer for Østfold O-Weekend is ready for use.

ALL NEWS